Acerola

18.09.2019

Acerola (Malpighia glabra Linnaeus, barbadoská třešeň) je drobný červený plod, který je známý tím, že má mnohem vyšší obsah vitamínu C než citrusy, udává se, že až 65x více. Může se jíst syrová, tepelně opracovaná nebo sušená. Strom, který plodí acerolu, přirozeně roste v oblasti Střední a Jižní Ameriky, je však znám také v Asii. V současnosti je acerola pěstována ve velkém a je zpracovávána na potravinových doplňků. Zkušenosti uživatelé, ale také vědeckých studií ukazují, že acerola má imunostimulační, cholesterol snižující, protimikrobiální a protinádorové účinky. Se zkoumáním aceroly se však objevují stále nové možnosti využití. V této studii autoři sledovali, zda má acerola antimutagenní účinky

Mnohé chemické látky, se kterými se dostáváme do kontaktu, UV záření a jiné druhy ionizujícího záření, mají mutagenní účinky. Jejich působeních dochází k narušení DNA a vzniku mutací, které mohou vést třeba k rakovinnému bujení. Pokud jsou mutací zasaženy pohlavní buňky, může se mutace přenést i na potomky. U buňky, ve které dojde k narušení DNA může proběhnout více scénářů, nejčastější jsou zastavení buněčného cyklu a oprava poškozené DNA, "sebevražda", když se nepodaří opravit DNA, nebo přežití buňky se špatnou DNA, což často vede k nádorovému bujení.

Krom toxických látek samozřejmě existují takové, které umí chránit buněčnou DNA před poškozením a podporují regeneraci.

Ve studii byly využity čerstvý a mražený džus z dužiny aceroly, ty byly přidávána ke kultuře zdravých buněk, které byly vystaveny působení cyklofosfamidu. Cyklofosfamid může poškodit DNA a působí tak mutagenně. Nejprve se ale testovalo, zda jsou džusy z aceroly pro buňky toxické, stejně tak cyklofosfamid. Ani jedna látka nezpůsobila buněčnou smrt.

V přítomnosti acerolového džusu se však snížil počet buněk, u nichž byla zaznamenána chromozomální mutace (poškození chromozomů) způsobená cyklofosfamidem. Prokázalo se tedy, že acerola působí antimutagenně. A to v případě, že byla podána současně s cyklofosfamidem, před cyklofosfamidem a i poté, co mu byly buňky déle vystaveny. Procento buněk s chromozomálním poškozením se snížilo ve všech případem minimálně o 80 %, v případě čerstvého džusu podaného po cyklofosfamidu to bylo snížení o více než 90 %.

Autoři si myslí, že tento ochranný antimutagenní efekt je dán omezením cyklofosfamidového metabolismu a také snížením oxidačního stresu, který lék v buňkách vyvolá. Volné radikály také působí silně mutagenně.

Výsledky naznačují, že konzumace čerstvého nebo mraženého džusu z aceroly může být prevencí vzniku mnoha chorob, které jsou vázány na mutace DNA.