Extrakt z Shiitake omezuje vývoj střevních nádorů

22.03.2020

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je jednou z nejpopulárnějších hub, a to hlavně v Asii. Zde je nedílnou součástí velkého množství pokrmů, má výraznou chuť i vůni. Shiitake je v čerstvém stavu k sehnání již i u nás. Krom využití v kuchyni má Shiitake své pevné místo v tradiční čínské medicíně, v ní je označována za elixír života. Studie prováděné poslední desetiletí prokazují, že Shiitake skutečně disponuje léčebným potenciálem. Umí zlepšit fungování imunitního systému, snižovat riziko vzniku civilizačních nemocí. Snižuje totiž oxidační stres a hodnoty tuků v krvi. Dále ničí nádorové buňky i mnohé infekční patogeny.

Tato studie byla vytvořena proto, aby se zjistilo, zda a jak ovlivňuje Shiitake nádory ve střevním traktu. Nádory trávicího ústrojí, hlavně pak tlustého střeva patří k nejčastějšímu typu onkologických diagnóz, ačkoli je tento typ u většiny lidí preventabilní, tj. je možné mu předejít. 

Předešlé studie ukázaly, že nádorový růst je možné omezit aktivací transkripčního faktoru NRF2 v nádorových buňkách (jedná se o bílkovinu pronikající do jádra, kde podporuje aktivaci určitého genu a tím i produkci bílkoviny, kterou gen kóduje). Je tedy snaha produkci a aktivaci tohoto transkripčního faktoru zvýšit. To by bylo možné dle domněnky autorů díky Shiitake. 

Autoři vytvořili standardizovaný extrakt z Shiitake přidávali ho v různých dávkách 1-5 mg/l k buňkám nádoru tlustého střeva. V přítomnosti extraktu z Shiitake se výrazně zvýšila aktivita NRF2, což je velmi žádoucí. Aktivita se zvýšila 12,6x. U buněk se také zvýšil oxidační stres, což omezuje jejich životaschopnost, schopnost dělení atd. 

Další část studie se provedla na myších, kterým byl podáván extrakt po dobu 8 týdnů. Jednalo se o myši, u nichž se spontánně tvoří polypy ve střevech, které mohou přejít do rakoviny. U myší, které extrakt dostávaly, v porovnání s myšmi, které jej nebraly, se snížilo množství polypů o 57,7 % u samců a o 67,6 % u samic. 

Získaná data tedy dávají tušit, že extrakt z Shiitake je schopný omezit růst nádoru tlustého střeva a funguje též jako prevence jeho vzniku i vzniku rizikových střevních polypů.