Kurkumin a epilepsie

22.03.2020

V oddenku je cca 2-5 % kurkuminu. Kurkumin je nyní v hledáčku vědců a intenzivně se testují jeho vlastnosti. Je prokázáno, že kurkumin má protizánětlivé, protinádorové a antioxidační účinky. Umí též snižovat hladinu cukru.

V této studii se autoři zaměřili na další možné využití kurkuminu, a to jako antiepileptika.

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které je charakterizované abnormální elektrobiologickou aktivitou v mozku, které vede k epileptickému záchvatu. Ty mohou být fokální nebo generalizované. Lidé trpící epilepsií jsou léčeni antikonvulzivy, ale až jedna třetina pacientů na léčbu nereaguje a obtíže se nemírní. Tito pacienti jsou kandidáty na chirurgický zákrok. I léky však mívají nežádoucí účinky. Hledají se tedy další možnosti, jak pacientům pomoci. 

Efekt kurkuminu byl testován na drobných sladkovodních rybkách Danio rerio, které byly ve speciálních nádržích. Záchvaty se u nich vyvolávaly podáním pentylenetetrazolu (PTZ). Záchvaty u ryb měly tři stadia, I - ryby se začaly rychle pohybovat, II - ryby jako by byly ve vodním víru, III - tonicko-klonický záchvat, tj. křeče.

Rybky byly rozděleny do nádrží, kdy byly nejprve vystaveny kurkuminu/mikronizovanému kurkuminu a poté PTZ, nebo valproátu (běžně podáváné antiepileptikum) a poté PTZ.

U ryb a jejich larev došlo v přítomnosti kurkuminu a valproátu ke snížení výskytu záchvatů a také k prodloužení postupu záchvatu ze stadia I do stadia III. Záchvat ve stadiu III byl schopen tlumit mikronizovaný kurkumin a valproát. 

Výsledky této studie prokazují, že kurkumin působí podobně jako antiepileptika, snižuje výskyt záchvatů, kontroluje průběh záchvatu, navíc kurkumin nemá nežádoucí účinky, jak to vidíme u antiepileptik. Je možné, že se dočkáme dalších studií, do kterých budou zahrnuti i pacienti, neboť je možné předpokládat, že by kurkumin mohl pomoci i jim.