Maitake (trsnatec lupenitý)

18.09.2019

Maitake (trsnatec lupenitý), neboli tančící houba, je velmi populární houba a v současnosti se pěstuje po celém světě. Tradiční čínská medicína věří v její pročišťující účinky a využívá ji už tisíce let.

Houbu Maitake můžete znát třeba i pod názvem trsnatec lupenitý či sírovec.

Pokud jde o využití Maitake v terapeutické praxi, tak jsou 3 hlavní oblasti, kde se používá.


Za prvé je to nejlepší houba, kterou používám u metabolického syndromu. Metabolický syndrom je označení pro několik nemocí, které se vyskytují společně, mají společné příčiny a společně vedou k řadě zdravotních komplikací. Patří sem diabetes II. typu, kdy Maitake dokáže snížit glykémii a zvýšit citlivost tkání na inzulín. Krom snížení aktivity enzymů souvisejících s diabetem má Maitake také ochranný vliv na slinivku, nedochází k destrukci β buněk produkujících inzulin. To je dáno také její schopností neutralizovat volné radikály.

U diabetu se často používá v kombinaci s Corpinem. Coprinus je intenzivnější v působení u diabetu, Maitake ale řeší problém komplexněji.

K metabolickému syndromu dále patří vysoká hladina tuků, vysoký cholesterol, nadváha a v neposlední řadě vysoký krevní tlak. U všech těchto problémů můžeme Maitake použít. Zvýšení krevního tlaku je možné dát i do přímé souvislosti s diabetem, vysokou hladinou cholesterolu atd. Tyto Maitake ovlivňuje, tudíž se podílí na snižování krevního tlaku touto cestou. Jedna studie však ukázala, že ačkoli v jejím průběhu nedošlo u pokusných zvířat ke změně hladin lipidů, přesto došlo u nich ke snížení krevního tlaku. To nahrává možnosti, že Maitake ovlivňuje krevní tlak i jinými mechanismy.

Maitake je vhodná i jako součást hubnoucích programů. Jedna observační studie, v níž bylo 30 respondentů, došlo u těchto při podávání Maitake ke ztrátě hmotnosti, a to až o 12 kg za 2 měsíce.

Druhou oblast má Maitake společnou s ostatními medicinálními houbami, má totiž výrazné protirakovinné působení. Nejčastěji se používá u rakoviny prsou, prostaty, střev a jater. V kombinaci s ostatními houbami. U rakoviny prsou je nejčastější kombinace Maitake + Coriolus + Reishi. Díky tomu, že Maitake působí pozitivně na metabolismus, tak dokáže snížit i negativní dopady konvenční léčby, chemo či radioterapie.

A v neposlední řadě je vhodné použít Maitake u osteoporózy. Maitake je schopna podpořit kostní tkáň. Používá se pro tyto problémy spolu s Shiitake či Cordycepsem. Posiluje produkci kostní tkáně díky stimulaci osteoblastů. Zvyšuje též hladinu alkalické fosfatázy a podporuje mineralizaci kostí.

Němečtí kolegové nazývají Maitake "preventivní houbou pro stáří". Což jsem dlouho nechápal. Pokud ale přijde starší pacient, který nemá žádný výrazný problém, ale spíše od všeho trochu, a začne užívat Maitake, tak se mu celkově uleví. Nesmíme zapomenout, že Maitake, stejně jako ostatní houby díky vysoké koncentraci polysacharidů působí i na náš imunitní systém a je silná hlavně v boji proti virům, baktériím a dalším patogenům.

Použití testovaná v praxi:

 • doplňková terapie pro diabetes typu 2 + Coprinus, ABM
 • prevence metabolického syndromu + Coprinus
 • podpora regulace váhy + Hericium, Reishi, Cordyceps
 • doplňková terapie u rakoviny (Ca prsu!)
 • zlepšení obranyschopnosti proti virům
 • posílení imunitního systému + ABM, Reishi a Coriolus
 • zlepšení snášenlivosti chemoterapie a radioterapie + ABM, Reishi, Coriolus, event. Hericium (průjem)
 • osteoporóza + Shiitake

Další motivy pro použití Maitake:

u žen rakovina prsu, u mužů karcinom jater, plic, slinivky či prostaty, diabetes (+ Coprinus), metabolický syndrom, snižuje hladinu tuků, hypertenze, slabost močového měchýře (+ Reishi - u starších, + Cordyceps - u mladších), "ochranná" houba u lidí staršího věku, "preventivní" houba (posiluje ledviny a játra), edémy, zástava močení, ascites, obezita, nedostatek qi a hromadění vlhkosti, obecně posílení kostí, hemoroidy, neutralizace volných radikálů, snižování oxidačního stresu

TCM charakteristika:

 • teplota - neutrální
 • chuť - sladká
 • tropismus - plíce, ledviny, tlusté střevo (všech pět okruhů)

Účinky podle tradiční čínské medicíny:

 • doplňuje slezinu a její Qi
 • odvádí vlhkost
 • tonizuje ledviny a játra
 • pročišťuje horkost
 • uklidňuje ducha

Stručný popis

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý, Hui Shu Hua, Hen of the Woods) patří mezi dřevokazné houby. Jedná se o houby jedlé a velmi chutné. V přírodě je možné je najít již zřídka, ale jejich životním prostředím jsou oblasti na severní polokouli. Plodnice Maitake jsou jednoleté a jak již český název napovídá, vytvářejí velké trsy, ty mohou vážit i desítky kilogramů. Nacházejí se u bází kmenů a kořenů listnatých stromů. Jejich sběr probíhá na podzim, nejčastěji v září a říjnu. Maitake je bezesporu nejznámější hlavně v Asii, kde je využívána při přípravě pokrmů, ale také jsou zde již po tisíce let známé její léčebné účinky. Historické prameny vysvětlují, proč se jí také říká tančící houba (překlad z japonštiny), bylo totiž velkým štěstím tuto houbu najít a "houbaři" doslova tančili radostí nad svým "úlovkem". Tradiční čínská medicína využívá účinky Maitake velmi dlouhou dobu. Je popsána v pramenech z doby dynastie Han (206-210 n.l.), je také v "čínském herbáři" Shen Nong Ben Cao Jing. Ani v dnešní době zájem o houbu neklesá, naopak, díky tomu, že mnohé studie potvrzují její na člověka pozitivní účinky, je od cca 80 let minulého století pěstována uměle, komerčně.

Co se v Maitake skrývá

Maitake, stejně jako ostatní medicinální houby, obsahuje velké množství bioaktivních složek, které ovlivňují fungování organismu. Některé si ve stručnosti přiblížíme v následujícím textu. Je potřeba podotknout, že většina váhy čerstvé houby je tvořená vodou, tj. až 90 % houby.

Cukry, polysacharidy:

Největší podíl v sušině tvoří cukry, tj. sacharidy. Nejvíce jsou zastoupeny složené sacharidy, tedy takové, které obsahují více cukerných jednotek, monosacharidů. V Maitake jsou polysacharidy jednak nerozpustné, ty tvoří tzv. hrubou vlákninu, které se nevstřebává ze střeva, ale slouží jako živiny pro potřebné střevní bakterie, tj. střevní mikroflóru, a podporuje také peristaltiku. Dále jsou to polysacharidy rozpustné, které jsou zastoupené β-D-glukany, např. β-(1-3)-D-glukan s rozvětvením na pozici β-(1-6) a β-(1-6)-D-glukany, který se větví na pozicích β-(1-3). Pro tyto glukany je typické, že podporují aktivitu imunitního systému, vychytávají a neutralizují volné radikály, působí též protirakovinně a protiinfekčně. Maitake obsahuje jeden speciální glukan - grifolan, který je silně protinádorový. Krom beta glukanů jsou v Maitake také α-D-glukany. V Maitake nejsou pouze polysacharidy, ale také volné cukry, tj. monosacharidy. Je možné extrahovat trehalózu, glukózu a mannitol. Poslední zmíněný se využívá i v klinické praxi, neboť podporuje vylučování tekutin z těla a snižuje otoky a tlak, včetně toho nitrolebního, který se zvyšuje při otoku mozku při nádorech, po traumatech atd.

Z Maitake se také extrahují různé frakce, ve kterých je více sacharidů, jedná se o standardizované produkty. Sem patří např. D-frakce, MD-frakce a SX-frakce. Tyto splňují japonské ISO standardy, a patent pro ně platí již i v USA. Tyto frakce se používají ke studiím, i těm klinických, jelikož je pak možné je lépe kontrolovat a výsledky jsou vysoce validní, ne jako v případě, že vědci použijí produkt, který sami vyrobili. Tyto frakce jsou obzvláště účinné v případě metabolických nemocí, např. SX-frakce ovlivňuje metabolický syndrom, mají též protirakovinné a imunostimulační účinky.

Aminokyseliny a bílkoviny

Houby mají zvláštní postavení v rostlinné říši i tím, že obsahují velké množství aminokyselin a bílkovin, s čímž se setkáváme spíše u semen rostlin. Aminokyseliny dělíme z pohledu lidského organismu na neesenciální, těle je schopné si je vyrobit z jiných zdrojů, a esenciální, které si vyrobit neumí a je závislé na jejich přísunu potravou. Maitake obsahuje obě skupiny aminokyselin. Největší koncentraci mají glutamin, alanin, threonin, kyselina aspartamová, lysin, valin či arginin.

Maitake je též bohatá na různé typy enzymů, které mohou napomoci při syntéze, či naopak degradaci některých složek atd. V Maitake jsou např. "rozkladné" štěpící enzymy jako hemiceluláza, chitináza, amyláza, pektináza, laktáza, či enzym neutralizující peroxid, tj. peroxidáza.

Dalšími proteiny v Maitake jsou hydrofobiny, jedná se o bílkoviny s molekulární hmotností 12‒17 kDa a jsou velmi bohaté na cystein. Tyto pomáhají přilnout k povrchům, co je využívána i v průmyslových odvětvích, kdy je potřeba pokrýt nějaký povrch nanočásticemi, či v potravinářství při emulzifikaci nebo purifikaci proteinů.

Jako v případě cukrů i u bílkovin jsou vyráběny standardizované proteinové frakce, nejznámější je MLP-frakce, která nesložená z nízkomolekulárních bílkovin. Touto frakcí je možné stimulovat imunitní systém, neboť zvyšuje počty imunitních buněk i produkci cytokinů.

Tuky

V Maitake nechybí ani mastné kyseliny, tuky..., Maitake sice neobsahuje cholesterol, ale je v ní možné najít mastné kyseliny, triglyceridy, sterolové lipidy a sfingolipidy. Poměr mastných kyselin je ve prospěch těch nenasycených proti těm nasyceným, což je žádoucí.

Organické kyseliny

Chuť, aroma atd. dodávají houbě také organické kyseliny. V Maitake je ve větší koncentraci kyselina jablečná, dále pak pyroglutamová, jantarová, mléčná, mravenčí, octová i citronová.

Vitamíny a minerály

Z výčtu složek obsažených v Maitake nemůžeme vynechat ani minerály a stopové prvky a vitamíny. Nejzastoupenějšími prvky jsou draslík, fosfor, sodík, vápník, zinek, selen atd. Z vitamínů zmíníme hlavně vitamíny skupiny B a také vitamín D, v tomto případě ergosterol, vit. D2, pak také beta karoten a v malém množství též vitamín C.

Grifolin

Důležitou a pro Maitake jedinečnou složkou je grifolin, což je sekundární metabolit 2-trans,trans-farnesyl-5-methylresorcinol, tento ovlivňuje metabolismus cholesterolu, umí tedy snižovat jeho hladinu v organismu, a také působí protiinfekčně.

Další sloučeniny

Dále se v Maitake našly také fenoly ‒ kyselina galická, flavonoidy, např. quercetin. Je v ní obsažen také lykopen či ceramidy a terpenoidy.