Neposedná opička (ADHD)

10.01.2020

Novější směs tradiční čínské medicíny An Shen Wan vyživuje Qi a uklidňuje duši Shen. Její účinek je velmi jemný, a proto je vhodná i pro děti. Používá se u hyperaktivity a ADHD. Hyperaktivitou nazýváme nadměrně nutkavou potřebu pohybu, často bezdůvodnou, kterou postižený nedokáže tlumit nebo ovládat. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = porucha pozornosti s hyperaktivitou) je neurovývojový syndrom. ADHD se u dětí projevuje nejčastěji nedostatkem pozornosti, netrpělivostí, neustálým pohybem a impulzivností. Dítě nebaví dělat věci, které samo nepovažuje za zábavné, cítí nevybitou energii, má potřebu se stále hýbat. Může se jevit jako nepořádné, zapomínající a zbrklé. Často je ve škole napomínáno, že se např. pohupuje na židli, ruší ostatní. Důležité je však si uvědomit, že vnitřní neklid - a tím i porucha koncentrace - narůstá u dítěte právě při absenci pohybu. Pohyb je pro tyto děti uvolňujícím a vlastně i zklidňujícím momentem. Příčiny ADHD podle západní medicíny nejsou zcela jasné. Podezřívá se dědičnost, problémy v těhotenství matky, vliv vnějšího prostředí nebo vedlejší příznaky očkování.


Podle čínské medicíny je primární příčinou nedostatečnost Yin ledvin a prázdná horkost v srdci, které vyvolávají neukotvenost duše Shen. Kombinace bylin pomáhá stáhnout duši Shen zpět do srdce.


Účinky podle čínské medicíny:

 • harmonizuje Shen (ledviny) a Xin (srdce)
 • doplňuje Qi a Xue (krev)
 • vyživuje Yin
 • má An Shen účinek (harmonizace duše Shen)

Hlavní použití:

 • hyperaktivita
 • ADHD

Další příznaky a motivy:

 • ztráta pozornosti
 • nesoustředěnost
 • impulzivnost
 • nepřiměřená aktivita - pohybová či hlasová
 • motorický neklid
 • porucha krátkodobé paměti
 • netrpělivost
 • výbušnost
 • prchlivost
 • snadná rozrušitelnost
 • agresivní chování
 • poruchy učení