Plísně a jejich vliv na lidské zdraví pohledem čínské medicíny

18.09.2019

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které jsou rozšířené po celém světě. Dle všeho se na Zemi objevily již před 460 miliony let. Mají úžasnou schopnost adaptovat se na podmínky prostředí a kontaminovat tak jakýkoli substrát, povrch. Můžeme se s nimi setkat ve vzduchu, půdě, vodě, osídlují povrchy jiných rostlin, předmětů, včetně těch v našich domovech, napadají potraviny, ale i náš organismus.

Pozitivní vliv plísní

Plísně nám mohou škodit, je však možné je využít k v náš prospěch. Např. jejich enzymatickou aktivitu je možné využít při výrobě sýrů a trvanlivých uzenin. Také se z nich vyrábí protibakteriální látky, tj. antibiotika.

Negativní vliv plísní

Na druhou stranu však mohou poškozovat plochy, na kterých se usazují, způsobují kazivost potravin, kontaminují je, infikují rostliny, živočichy i člověka (způsobují jak infekce povrchové, tak vnitřní ‒ orgánové). Jsou také silnými alergeny. Navíc produkují látky, které jsou toxické a karcinogenní, tj. mykotoxiny.

Světová zdravotnická organizace varuje, že "obyvatelé vlhkých nebo plesnivých budov jsou vystaveni zvýšenému riziku zdravotních problémů, jako jsou respirační infekce, alergická rýma či astma".

Plísně v našem světě

S plísněmi často přicházíme do kontaktu v domácnostech, kde mají příhodné podmínky pro růst, konstantní teplotu a potřebnou vlhkost. Řešení, jak se zbavit plísně není jednoduché, často je boj neúspěšný. Plísně v domovech mohou výrazně poškozovat naše zdraví. Obzvláště nebezpečné mohou být pro lidi s narušeným imunitním systémem a alergiky.

Další výraznou problematikou je plíseň, která se vyskytuje v potravinách. Napadaná potravina ani nemusí být plísní pokryta. Nebezpečí nespočívá v tom, že je potravina znehodnocena, ale v tom, že plísně vytvářejí toxické látky neboli mykotoxiny. Ty mohou být cytotoxické, tj. zabíjejí buňky. Nejčastěji jsou postiženy buňky jaterní, ledvinové a nervové. Jsou též mutagenní a karcinogenní.

Vzhledem k tomu, že plísně vypouští mykotoxiny do potraviny, nedoporučuje se dále ji konzumovat. Vyříznutí plesnivé části potraviny není řešením. A ani její tepelné opracování. Mnohé mykotoxiny jsou termorezistentní, odolávají nízkým i vysokým teplotám. Nepomůže tedy, pokud plesnivý chléb ořízneme a uděláme si topinku.

Plísňové infekce a alergie

Plísňové spory mohou výrazně znesnadnit život alergikům, zhoršit projevy alergie, hlavně pak astmatu, které se i přes léčbu zhoršuje. Nejčastějšími vyvolavači alergií jsou Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Epicoccum, Penicillium, Cladosporium atd.

Krom alergií mohou plísně způsobovat také infekce. Nejčastěji se jedná o dermatomykózy, tedy postižena je pokožka či sliznice. Zvláště u oslabených lidí se může stát, že plíseň napadne i vnitřní orgány, např. játra, plíce či mozek.

Přístup čínské medicíny

Čínská medicína přistupuje k plísním jako k externímu patogenu, který spadá do skupiny tzv. Xie Qi (škodlivé Qi). Xie Qi je protikladem Zheng Qi (řádné Qi). Do skupiny Xie Qi řadili staří Číňané klimatické projevy jako je chlad, vítr, oheň, vlhko atd., dále pak toxiny, parazity a také nadměrné či potlačované emoce. My dnes máme mikroskopy, a proto víme, že sem patří viry, bakterie, různé mikroorganismy a také plísně. Číňané nazývali plísně slovem Chong (červ). Pro pořádek do skupiny Xie Qi patří také nadměrné emoce, potlačování emocí, stresové situace apod.

Základní myšlenkou čínské medicíny je prevence. Mohli bychom též říct posilování Zheng Qi. Pokud máme silnou Zheng Qi, náš organismus nikdy neonemocní.

Pokud již ale nepřítel (Xie Qi) do našeho organismu pronikl, tak ho musíme nejprve odstranit. A po jeho odstranění okamžitě začít posilovat naši Zheng Qi.

A jak odstraníme nepřítele v tomto případě plísně?

Čínská medicína má více možností, jak odstranit plísně z našeho organismu. Jednou z nich jsou medicinální houby. Jejich nespornou výhodou je, že dokáží odstraňovat Xie Qi a zároveň posilovat Zheng Qi. To žádná bylinka neumí.

Medicinální houby, i když jsou příbuzné plísní, je umí hubit, navíc mnohé díky svým enzymům dokáží rozkládat mykotoxiny, které poškozují lidské zdraví.

Mnohé medicinální houby byly testovány přímo v působení na plísně. Takto se testovala Reishi, resp. extrakty z ní. V jedné studii se testoval extrakt Reishiproti více plísním, výrazně účinkovat proti Apspergillus niger vyrovnal účinnosti klasických protihoubových látek, mezi něž patří např. ketoconazol a bifonazol. Další studie s Reishi sledovala vliv na Aspergillus flavus, jehož růst omezila až o 58 %, působila také proti Fusarium oxysporum a Alternaria alternata.

Není možné ani opomenout fakt, že medicinální houby zvyšují protiinfekční imunitu, tj. schopnost se plísňovým infekcím bránit. Do obranného procesu se medicinální houby zapojují více mechanismy, jednak zvyšují aktivitu imunitního systému, jeho buněčné složky, podporují tvorbu cytokinů a také zlepšují stav pokožky a sliznic, což omezí možnost uchycení plísně v organismu/na pokožce.

V praxi se u plísňových onemocnění používá nejčastěji houba Coriolus versicolor. Coriolus je z medicinálních hub asi nejsilnější "likvidátor" čehokoliv, co nemá v organismu co dělat. A je mu jedno, jestli to jsou viry, bakterie, kvasinky nebo nekontrolovaně se množící rakovinové buňky. U plísňových onemocnění je důležité patogen nejen vyhladit, ale též upravit prostředí, ve kterém žije. Jak jsme psali na začátku, plísně milují vlhké prostředí. A právě tento typ onemocnění vidíme často u pacientů, kteří mají problémy s vlhkostí. Číňané rozdělují naše tělo do pěti systémů. A jedním z nich je systém sleziny. Pokud je "slezina" oslabená, začne kumulovat patologickou vlhkost. A to je ráj pro plísně a další mikroorganismy.

Tzn. kromě Coriolu, který patogen vybije, je třeba použít něco na posílení sleziny a odvedení vlhkosti. Často proto s Coriolem používáme houbu Polyporus, která se používá třeba i u otoků. Výborný je i extrakt ze slzovky (MycoClean), který posiluje slezinu a odvádí patologickou vlhkost spolu s toxinem.

V podobných případech bývá velmi důležité upravit jídelníček. Měl by posilovat slezinu, aby nekumulovala nadměrnou vlhkost. Obvykle se doporučuje jíst kvalitně a pravidelně. Mezi zakázané potraviny patří v těchto případech vše obsahující cukr, dále pak mléčné produkty (kromě másla), ocet, balsamico, tempeh, nakládané zelí, sušené ovoce, krevety, arašídy, alkoholické nápoje atd.

Pokud používáme medicinální houby je extrémně důležité používat kvalitní surovinu. Houby do sebe lehce natáhnou pesticidy, těžké kovy či radioaktivitu. Též je dobré sledovat výši polysacharidů u houbových extraktů. Ideální poměr je 30 %. U houby Coriolus versicolor 40 %.

Připravili MUDr. Drahomíra Holmannová a Milan Schirlo