Shiitake

17.07.2020

Jiné názvy:

 • česky - houževnatec jedlý
 • latinsky - Lentinula edodes

Použití testovaná v praxi:

 • aktivace imunitního systému v případě bakteriální a virové infekce + Coriolus, ABM, Reishi, Maitake
 • regulace cholesterolu a tlaku krve + Reishi, Maitake, Auricularia
 • antiarteriosklerotický účinek + Coprinus, Auricularia
 • podpora pročištění střev + Hericium
 • zmírnění onemocnění v případě osteoporózy a revmatických chorob + Maitake
 • doplňková terapie nádorů a prevence nádorů + dle typu nádoru

Další motivy pro použití Shiitake:

kandidózy, prevence nachlazení, únavy, výrazné protivirové působení (+ Coriolus), posiluje tvorbu střevní flóry, nádorová onemocnění
trávicích orgánů a jater, artritida, artróza, silně snižuje hladinu cholesterolu, anemie, hepatoprotektivní účinky, prevence proti zubnímu kazu, podpůrná léčba
u HIV, podpora u alergií

TCM charakteristika:

 • teplota - neutrální
 • chuť - sladká
 • tropismus - slezina, žaludek, plíce

Účinky podle tradiční čínské medicíny:

 • doplňuje Qi a vyživuje krev
 • rozpouští vlhkost a hlen

Proč sáhnout po Shiitake?

Již dle vyjmenovaných složek a jejich účinků je jasné, že stejné a mnohem silnější, kdy se jednotlivé složky v účincích podporují, má i celá houba. Její vliv na náš organismus je komplexní a uvádí jej do harmonie a pohody. Může sloužit jako léčebný prostředek, ale také jako prevence proti vzniku mnoha nemocí.

Shiitake je nepřítelem rakoviny

Rakoviny jsou zhoubná onemocnění, která mohou postihnout jakýkoli orgán i krev. Naštěstí již dnes, pokud máme rakovinu, neznamená, že jí podlehneme. Většina pacientů se uzdraví. Přesto existují lidé, kteří nemoci podlehnou. Navíc léčba rakoviny je velmi náročná, provázená mnoha nežádoucími účinky. Často musí být kombinovaná, neboť na ni nemusí rakovinné buňky reagovat, tím se dále zvyšuje její toxicita a může zanechat dlouhodobé i trvalé poškození. Hledají se tedy stále nové léčebné možnosti, které by rakovinu vyléčily, či alespoň posílily účinky standardní léčby a zmírnily dopady protirakovinné terapie na pacienta.

V tomto všem může být pomocníkem právě i Shiitake.

Provádějí se mnohé pokusy, a to na buněčných kulturách, kdy je k vybraným rakovinným buňkám přidávána Shiitake či její složky, dále pak pokusy na zvířatech s nádory. Existují však i studie, v nichž jsou nemocní dobrovolníci.

V úvodu zmíníme, že Shiitake se do boje s rakovinou pouští dvěma způsoby, jedním je výrazné posílení protinádorové imunity, druhým je přímé působení na rakovinné buňky. Nejúčinněji bojují s rakovinou terpenoidy a polysacharidy z Shiitake.

Pokud je Shiitake přidána k buňkám sarkomu, rakoviny plic či tlustého střeva, tyto buňky se přestávají dělit, jejich buněčný cyklus je zablokován. Dále pak se snižuje jejich životaschopnost a dochází u nich k apoptotické smrti. Shiitake totiž spouští nitrobuněčné pochody, které aktivují kaspáz, jež dokonají dílo zkázy na rakovinné buňce. Aby k tomuto mohlo dojít, musí Shiitake v buňce také zablokovat mechanismy, které buňku před apoptózou chrání. To samozřejmě také dokáže, blokuje tedy např. Bcl2 aj.

Při pokusech na zvířatech se nejvíce využívá myší a krys, jimž je implantován nádor či je u nich nádorové bujení vyvoláno. Uvedeme příklad, kdy myší s implantovaným sarkomem dostávaly 1‒5 mg/kg v 10 dávkách. Při této terapii snížil růst nádoru až o 97,5% oproti neléčeným myším s nádorem. A co je ještě lepší zpráva, u 6 myší z 10, které byly léčeny Shiitake, došlo ke kompletní regresi nádoru.

Krom tohoto přímého účinku funguje Shiitake v souladu s chemoterapií, posiluje její účinek, např. pokud je kombinována s 5-fluorouracilem, dochází k ničení buněk rakoviny jater a střeva již při nižších dávkách 5-FU.

Nesmíme zapomenout ani na klinické studie. V jedné byli pacienti (8), kteří trpěli rakovinou žaludku a tlustého střeva, kteří podstupovali chemoterapii. V prvním kole léčby jim byla podána pouze chemoterapie, ve druhém byla k chemoterapii přidána i Shiitake. Pacienti popsali, že při přidání Shiitake se po chemoterapii cítili subjektivně lépe a krevní testy ukázaly, že nedošlo k tak výraznému útlumu imunitního systému jako při podávání samotné chemoterapie. Existuje ještě dalších 12 studií, ve kterých bylo cca 400 pacientů, které přinášejí podobné výsledky. Shiitake je tedy výraznou podporou pro pacienty, kteří podstupují chemoterapii.